Ziton ASW377

asw377       Sounder/beacon, Multi tone, High output, IP66, Red flash