Bosch VOT-320V060H  

vot320Bosch VOT-320 Thermal IP Camera