Bosch VOT-320V009H  

vot320Bosch VOT-320 Thermal IP Camera